TJÄNSTER

Visualisering

Visualisering är såklart inget som krävs vid ett bygglov, men det är ett kraftfullt verktyg för dig som byggare att få en realistisk bild på hur ditt tilltänkta bygge kommer att se ut. Med visualisering kan du ändra fasadbeklädnad, färger, taktyper, ja allt som berör bygget och på så sätt kunna se alla detaljer färdigställda på bild innan första spadtaget.

Innan beställning

Detaljnivå


Tänk igenom hur pass detaljerad du vill ha din visualisering av byggnationen. Skall det vara fokus på vissa detaljer som skall framhävas? Detaljer såsom husnummer, gatuskyltar osv kan tyckas vara små detaljer men det är oftast dom som lyfter helheten på visualiseringen.

3D Visualisering

3D rendering

3D Rendering innehåller

• Perspektivrendering av byggnationen i fyra vinklar
• Ortografiska rendering av byggnationen i fyra vinklar
• Bilderna levereras som .pdf i A3 format (300dpi) och .png för web (1600×1200) eller enligt överenskommelse.

3D Animation

3D Animation innehåller (priser enligt offert)

• Överenskommen animation av byggnationen, tex kameraåkning runt hela byggnationen.
• Animationen levereras som .mp4 i 1080p kvalitet eller enligt överenskommelse.

Situationsrendering

Situationsrendering innehåller (priser enligt offert)

• Alternativ 1 – 3D Rendering av byggnationen med de faktiska omgivningarna som det skall byggas i. Återskapade av omgivning i 3D
• Alternativ 2 – 3D Rendering av byggnationen med de faktiska omgivningarna som det skall byggas i. Placering av 3D modell i foto.
• Bilderna levereras som .pdf i A3 format (300dpi) och .png för web (1600×1200) eller enligt överenskommelse.

Konstruktionsrendering

Konstruktionsrendering innehåller (pris enligt offert)

• Rendering i så kallat sprängskissformat.
• Animation av rörliga komponenter.

Bilden ovan är ett exempel på 3D Rendering, basdetaljnivå från 4995:-